IMPORTANT! Pentru a efectua călătoria către anumite destinaţii internaţionale, înainte de prezentarea la aeroport, este OBLIGATORIU să completaţi online formularele solicitate de autorităţi şi să prezentaţi la check-in codul de confirmare a transmiterii

Detalii aici

Anunt de participare - Asigurare aeronave si asigurare de raspundere TAROM

 

ANUNT DE PARTICIPARE

LA PROCEDURA DE LICITATIE DESCHISA PENTRU ACHIZITIE SERVICII DE ASIGURARE CASCO PENTRU AERONAVE CIVILE SI PIESE DE SCHIMB (INCLUSIV ASIGURARE DE REDUCERE A FRANSIZEI CASCO DEDUCTIBILE LA AERONAVE SI MOTOARE DE SCHIMB),

ASIGURARE DE RASPUNDERE FATA DE PASAGERI, BAGAJE, MARFA, POSTA, TERTI,

 

 

Data anuntului de participare: 05 Noiembrie 2018

1. Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”);

2. a) Durata contractului de achizitie: conform documentatiei de achizitie.

b) Data intrarii in vigoare a contractului de achizitie: 01.12.2018.

3. Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de servicii: oferta trebuie depusa pentru intreaga cantitate de servicii conform documentatiei de atribuire – nu se accepta oferte partiale.

4. Subcontractanti: conform documentatiei de achizitie.

5. Oferta comuna: se accepta.

6. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

7. Documentatia de atribuire se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre TAROM, Directia Achizitii - Biroul Proceduri si Contracte – Compartimentul Proceduri, email alexandru.malaeru@tarom.ro.

8. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 09.11.2018.

9. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 16.11.2018, ora 10:00 ora Romaniei (toate documentele trebuie sa ajunga la TAROM in termenul de depunere mentionat).

10. Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, la sediul TAROM aflat in Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, judetul Ilfov (Cladire TAROM, Corp F, Directia Achizitii - Biroul Proceduri si Contracte – Compartimentul Proceduri, etaj 2, camera 204), direct sau prin posta.

11. Garantie de participare la procedura de atribuire: 10 000 (zece mii) USD.

12. Derularea procedurii de achizitie: in conformitate cu ”Regulamentul privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari” al TAROM (publicat pe pagina de internet www.tarom.ro).

 

EV SSL