IMPORTANT! Pentru a efectua călătoria către anumite destinaţii internaţionale, înainte de prezentarea la aeroport, este OBLIGATORIU să completaţi online formularele solicitate de autorităţi şi să prezentaţi la check-in codul de confirmare a transmiterii

Detalii aici

ANUNT PROCEDURA DE ACHIZITIE DE LICITATIE DESCHISA TIPIZATE SI TIPARITURI

ANUNT PROCEDURA DE ACHIZITIE DE LICITATIE DESCHISA

TIPIZATE SI TIPARITURI

 

Data anuntului: 13.03.2020

 

 1. Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”)
 2. Cantitatea de servicii care se achizitioneaza: conform Caietului de sarcini
 3. Durata contractului de achizitie: 12 (douasprezece) luni
 4. Subcontractanti: Nu se accepta subcontractanti.
 5. Oferte comune: nu se accepta.
 6. Criteriul de desemnare a ofertei castigatoare: PRETUL CEL MAI SCAZUT.
 7. Documentatia de achizitie se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat la adresele de e-mail: catalina.ungureanu@tarom.ro si carmen.tudor@tarom.ro.
 8. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 10.04.2020, ora 11:00.
 9. Modul de depunere a ofertelor: prin e-mail la adresa catalina.ungureanu@tarom.ro.
 10. Garantie de participare: nu se solicita.
 11. Derularea procedurii de achizitie: in conformitate cu ”Regulamentul privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari” al TAROM (publicat pe pagina de internet www.tarom.ro).
EV SSL