IMPORTANT! Pentru a efectua călătoria către anumite destinaţii internaţionale, înainte de prezentarea la aeroport, este OBLIGATORIU să completaţi online formularele solicitate de autorităţi şi să prezentaţi la check-in codul de confirmare a transmiterii

Detalii aici

Anuntul de participare pentru procedura de licitatie deschisa pentru achizitie de combustibil de aviatie JET A1 pentru alimentarea aeronavelor TAROM pe aeroporturile interne

ANUNT LICITATIE DESCHISA

COMBUSTIBIL DE AVIATIE JET A1 PENTRU ALIMENTAREA AERONAVELOR TAROM

PE AEROPORTURILE INTERNE

 

Data anuntului: 02.09.2020

 

1. Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”)

2. Obiectul contractului: achizitia de combustibil de aviatie JET A1 pentru alimentarea aeronavelor TAROM pe aeroporturile interne.

3. Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse: oferta poate fi depusa pentru un lot, mai multe loturi sau pentru toate loturile de produse, dar pentru intreaga cantitate de produse din cadrul fiecarui lot, conform prevederilor caietului de sarcini – nu se accepta oferte partiale in cadrul unui lot.

4. Durata contractului de achizitie: conform documentatiei de achizite

5. Subcontractanti: se accepta in conditiile prevazute in documentatia de achizitie.

6. Oferte comune: nu se accepta.

7. Criteriul de desemnare a ofertei castigatoare: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

8. Documentatia de achizitie se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre TAROM, Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, judetul Ilfov (Directia Achizitii - Biroul Organizare Proceduri de Achizitii, e-mail: carmen.tudor@tarom.ro si catalina.ungureanu@tarom.ro.

9. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 17.09.2020 ora 11.00.

10. Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, la sediul TAROM aflat in Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, judetul Ilfov (Cladirea TAROM, Corp F, Directia Achizitii, Biroul Organizare Proceduri de Achizitii, etaj 2, camera 204C), direct sau prin posta.

11. Garantie de participare: nu se solicita.

12. Derularea procedurii de achizitie: in conformitate cu ”Regulamentul privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari” al TAROM (publicat pe pagina de internet www.tarom.ro).

EV SSL