Online Reservas

Acuerdo para el procesamiento de datos personales

He sido informado(a) sobre las actividades de procesamiento de datos personales llevadas a cabo por Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA, persona jurídica rumana con la sede en Otopeni, Calea Bucuresti, no. 224F, Código Único de Identificación RO477647, registrada en el Registro Mercantil bajo el n. J223/1298/2003, registrada en la Autoridad Nacional de Supervisión para el Tratamiento de Datos Personales como operador de datos personales bajo el número 4082 ("TAROM"), de acuerdo con la Información sobre el Tratamiento de Datos Personales que se me comunicó anteriormente.

Por la presente, expreso mi opción con respecto al procesamiento de datos personales de la siguiente manera:

Opțiunea exprimată la punctul 1 de mai sus poate fi modificată oricând, prin funcția de dezabonare newsletter din cuprinsul e-mailului sau prin abonarea la newsletter pe website-ul www.tarom.ro. Opțiunea exprimată la punctele 2-3 de mai sus poate fi modificată oricând, prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, la Sediul TAROM Splai Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 17. Între Podul Izvor și Piața Națiunilor Unite sau pe e-mail, în atenția responsabilului cu protecția datelor, la adresa data.protection@tarom.ro și va produce efecte în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii.

Pentru detalii suplimentare cu privire la politica de confidențialitate TAROM va rugam sa accesați www.tarom.ro/politica-de-confidentialitate

EV SSL