Réservations online

Accord pour le traitement des données à caractère personnel

J'ai été informé(e) sur les activités de traitement de données à caractère personnel effectuées par Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA, personne morale roumaine avec le siège à Otopeni, Calea București, no. 224F, Code unique d’enregistrement RO477647, enregistrée au Registre du Commerce sous le no. J223/1298/2003, enregistré auprès de l'Autorité Nationale de Surveillance du Traitement des Données à Caractère Personnel en tant qu’opérateur des données à caractère personnel sous le no.4082 („TAROM”), selon l’Information de traitement de données à caractère personnel qui m'ont été précédemment communiquées.

J'exprime par la présente mon option concernant le traitement des données à caractère personnel comme suit:

Opțiunea exprimată la punctul 1 de mai sus poate fi modificată oricând, prin funcția de dezabonare newsletter din cuprinsul e-mailului sau prin abonarea la newsletter pe website-ul www.tarom.ro. Opțiunea exprimată la punctele 2-3 de mai sus poate fi modificată oricând, prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, la Sediul TAROM Splai Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 17. Între Podul Izvor și Piața Națiunilor Unite sau pe e-mail, în atenția responsabilului cu protecția datelor, la adresa data.protection@tarom.ro și va produce efecte în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii.

Pentru detalii suplimentare cu privire la politica de confidențialitate TAROM va rugam sa accesați www.tarom.ro/politica-de-confidentialitate

EV SSL