IMPORTANT! For certain international destinations, before arriving at the airport, it is MANDATORY to fill in the online forms requested by the authorities and to show at the check-in point the confirmation code

Details here

Anunt de licitatie deschisa pentru achizitia implementarii si / sau modernizarii unui set de sisteme centrale IT

Data anuntului: 04.04.2018

1. Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”)

2. Obiectul contractului: Implementarea si / sau modernizarea unui set de sisteme centrale IT care sa sprijine eforturile de eficientizare a activitatii companiei. Se au astfel in vedere urmatoarele componente:

 • Sistemul ERP
  • SAP ERP ECC 6.0 la SAP S4HANA
  • Configurare modul SAP BPC & Cash Management din S4HANA si migrare SAP BusinessObjects BI la ultima versiune
  • Implementare solutie facturare online & front office, integrata cu sistemul SAP, servicii si licente
  • Licente, mentenanta & suport tehnic pentru sistemul SAP
  • Sistemul de contabilitate venituri pasageri (licente, implementare, mentenanta & support tehnic)
 • Infrastructura IT & C pentru sisteme

3. Durata contractului de achizitie: 3 ani si 9 luni

4. Subcontractanti: SE ACCEPTA.

5. Oferte alternative: NU SE ACCEPTA.

6. Oferte comune: SE ACCEPTA.

7. Criteriul de desemnare a ofertei castigatoare: OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC.

8. Documentatia de achizitie se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A., Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, judetul Ilfov (Directia Achizitii - Biroul Proceduri si Contracte – Compartimentul Proceduri, Tel.: (021)204.19.55, Fax: (021)201.49.93, e-mail: carmen.tudor@tarom.ro si nicoleta.mitroi@tarom.ro.

9. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 18.04.2018.

10. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 25.04.2018 ora 12.00.

11. Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, la sediul TAROM aflat in Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, judetul Ilfov (Cladirea TAROM, Corp F, Directia Achizitii, Biroul Proceduri si Contracte, Compartiment Proceduri, etaj 2, camera 204), direct sau prin posta.

12. Garantie de participare: 14.000 EUR

13. Derularea procedurii de achizitie: in conformitate cu ”Regulamentul privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari” al TAROM (publicat pe pagina de internet www.tarom.ro).

EV SSL