IMPORTANT! For certain international destinations, before arriving at the airport, it is MANDATORY to fill in the online forms requested by the authorities and to show at the check-in point the confirmation code

Details here

Anunt de participare la procedura de licitatie deschisa pentru achizitia si implementarea sistemului central de interfatare cu clientii

Data anuntului: 05.04.2018

1. Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”)

2. Obiectul contractului: achiziția și implementarea sistemului central de interfațare cu clienții care să sprijine eforturile de eficientizare a activității Companiei. Se au astfel în vedere următoarele componente:

  • Sistem central de interfațare cu clienții - CRM;
  • Serviciu de tip Centru de contact pentru clienți– Call Center;
  • Infrastructura IT & C pentru sistemul central de interfațare cu clienții.

3. Durata contractului de achizitie: 3 ani si 3 luni

4. Subcontractanti: SE ACCEPTA.

5. Oferte alternative: NU SE ACCEPTA.

6. Oferte comune: SE ACCEPTA.

7. Criteriul de desemnare a ofertei castigatoare: OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC.

8. Documentatia de achizitie se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A., Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, judetul Ilfov (Directia Achizitii - Biroul Proceduri si Contracte – Compartimentul Proceduri, Tel.: (021)204.19.55, Fax: (021)201.49.93, e-mail: carmen.tudor@tarom.ro si nicoleta.mitroi@tarom.ro.

9. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 19.04.2018.

10. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 27.04.2018 ora 12.00.

11. Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, la sediul TAROM aflat in Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, judetul Ilfov (Cladirea TAROM, Corp F, Directia Achizitii, Biroul Proceduri si Contracte, Compartiment Proceduri, etaj 2, camera 204), direct sau prin posta.

12. Garantie de participare: 5.000 EUR

13. Derularea procedurii de achizitie: in conformitate cu ”Regulamentul privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari” al TAROM (publicat pe pagina de internet www.tarom.ro).

EV SSL