Online Prenotazioni

Accordo per il trattamento dei dati personali

Sono stato informato (a) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA, persona giuridica romena con sede a Otopeni, Calea Bucuresti, n. 224 F, CUI RO477647, iscritta presso il Registro delle Imprese sotto il No. J223/1298/2003, registrata presso l'Autorità nazionale di supervisione del trattamento dei dati personali come operatore di dati personali col numero 4082 („TAROM”), in base all'informativa sul trattamento dei dati personali precedentemente comunicata a me.

 

Con la presente, esprimo l'opzione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, come segue:

Opțiunea exprimată la punctul 1 de mai sus poate fi modificată oricând, prin funcția de dezabonare newsletter din cuprinsul e-mailului sau prin abonarea la newsletter pe website-ul www.tarom.ro. Opțiunea exprimată la punctele 2-3 de mai sus poate fi modificată oricând, prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, la Sediul TAROM Splai Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 17. Între Podul Izvor și Piața Națiunilor Unite sau pe e-mail, în atenția responsabilului cu protecția datelor, la adresa data.protection@tarom.ro și va produce efecte în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii.

Pentru detalii suplimentare cu privire la politica de confidențialitate TAROM va rugam sa accesați www.tarom.ro/politica-de-confidentialitate

EV SSL