La achiziţia unui bilet de avion beneficiaţi de bagaj de cală gratuit.

Afla mai multe

Rezervă online

Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Înteleg ca prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/27.04.2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal.

Am fost informat(ă) cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de către Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA, persoană juridică română cu sediul în Otopeni, Calea București, nr. 224F, CUI RO477647, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J223/1298/2003, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr.4082 („TAROM”).

Prin prezenta, îmi exprim opțiunea cu privire la prelucrarea datelor personale, după cum urmează:

Opțiunea exprimată la punctul 1 de mai sus poate fi modificată oricând, prin funcția de dezabonare newsletter (în cuprinsul e-mailului) sau, prin abonarea la newsletter pe website-ul www.tarom.ro. Opțiunea exprimată la punctele 2-3 de mai sus poate fi modificată oricând, prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, la Sediul TAROM Splai Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 17 sau pe e-mail, în atenția responsabilului cu protecția datelor, la adresa data.protection@tarom.ro și va produce efecte în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii.

Pentru detalii suplimentare cu privire la politica de confidențialitate a TAROM va rugăm sa accesați www.tarom.ro/politica-de-confidentialitate.

EV SSL