Rezervă online

Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Am fost informat(ă) cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de către Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA, persoană juridică română cu sediul în Otopeni, Calea București, nr. 224F, CUI RO477647, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J223/1298/2003, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr. 4082 („TAROM”), conform Informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal ce mi-a fost comunicată în prealabil.

 

Prin prezenta, îmi exprim opțiunea cu privire la prelucrarea datelor personale, după cum urmează:

Opțiunea exprimată la punctul 1 de mai sus poate fi modificată oricând, prin funcția de dezabonare newsletter din cuprinsul e-mailului sau prin abonarea la newsletter pe website-ul www.tarom.ro. Opțiunea exprimată la punctele 2-3 de mai sus poate fi modificată oricând, prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, la Sediul TAROM Splai Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 17 sau pe e-mail, în atenția responsabilului cu protecția datelor, la adresa data.protection@tarom.ro și va produce efecte în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii.

Pentru detalii suplimentare cu privire la politica de confidențialitate TAROM va rugam sa accesați www.tarom.ro/politica-de-confidentialitate

EV SSL